Rabu, 25 November 2015

(RABIES) Penyakit Anjing Gila

Mula dikesan pada tahun 1977, rabies adalah jankitan virus akut. Rabies terdapat dalam haiwan di kebanyakan negara di seluruh dunia. Sehinggav17 september lalu, terdapat 39 kejadian gigitan anjing pada manusia, 25 di Perlis, 9 di Kedah, dan  5 dipulau pinang.